عبور

پنجره باز بود
صداهایی برای شنیدن
سرد
آدم‌هایی برای رفتن
قصه‌هایی برای گفتن
اما
پاییز بود
سهم من از آدم‌ها،
رفتن، نشنیدن و نگفتن

Share Button

نظرتان را درباره ی "عبور" بنویسید

تحلیل آمار سایت و وبلاگ